Tháng Năm 26 2015 0Comment

Mệnh Kim

Bạn là người mệnh Kim nên sử dụng tông màu sáng và những sắc ánh kim vì màu trắng là màu sở hữu của bản mệnh

passionadmin